Donatori projekata Udruge

Grad Rijeka – Odjel za kulturu

Grad Rijeka – Ured Gradonačelnika

Primorsko-goranska županija

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci

Studentski kulturni centar

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

ACI Marina d.o.o.