Kako Udruga radi

Kao neprofitna organizacija, Udruga “3. zmaj” financira svoj rad donacijama javnog sektora: kroz redovite natječaje jedinica lokalne samouprave, državnog proračuna ili privatnih tvrtki koje objavljuju natječaje za donacije. Također, članovi Udruge plaćaju članarinu. Sve ostvarene financije predviđene su za organizaciju djelatnosti koje Udruga provodi (i koje je registrirala), te se troše proračunski, ako je to predviđeno projektnim troškovnikom.

Članovi Udruge su volonteri, koji nesebično daju svoje vrijeme i znanje u svrhe poslovanja Udruge. Ako je to moguće, kroz projekte se članovima isplaćuje honorar ili naknada za uslugu, ako imaju značajan udio posla u projektu.

Administrativne informacije

Puni naziv Udruga “3. zmaj”

Adresa Tihovac 13, 51000 Rijeka

OIB 13231862730

Matični broj 1970089

Registar udruga 08002203

IBAN HR8724020061100759603, Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Odgovorni zmajevi

Osobe odgovorne za zastupanje Udruge

Marta Glažar

Predsjednica

Magistra kulturologije,

suradnica za EU projekte pri Sveučilištu u Rijeci

Vladivoj Lisica

Dopredsjednik

Magistar anglistike i informatike,

suradnik za ljudske resurse u Kantun Devs

Valentina Mišković Yoe

Tajnica

Magistra kulturologije, asistentica direktora osiguranja u Novis Insurance Company

Budi dio zmaj tima!

Članovi Udruge 3. zmaj:

 • na koristan i zanimljiv način ispunjavaju svoje slobodno vrijeme
 • upoznaju slične mlade i proaktivne ljude
 • razvijaju i uvježbavaju nove vještine
 • rade u timu
 • imaju prilike putovati i upoznavati zanimljive ljude
 • obogaćuju iskustvo i životopis

Ciljevi i djelatnosti Udruge

Ciljevi Udruge određeni Statutom:

 • promicanje, popularizacija i afirmacija umjetnosti, znanosti, subkultura i novih medija,
 • podizanje razine društvene osviještenosti glede uloge umjetnosti u razvoju moderne kulture,
 • poticanje kreativnosti, umjetničkog stvaralaštva, mašte i slobodnog razmišljanja,
 • poticanje književnog stvaralaštva i izdavanje književnih djela i časopisa,
 • informiranje i edukacija mladih,
 • kreativno osmišljavanje slobodnog vremena mladih,
 • proučavanje, promicanje i očuvanje hrvatske kulture, povijesti i baštine,
 • ostvarivanje suradnje s odgovarajućim poduzećima, institucijama i udrugama.

Područja djelovanja sukladno ciljevima:

 • Hobistička djelatnost
 • Kultura i umjetnost
 • Međunarodna suradnja
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Tehnička kultura

Ciljane skupine s obzirom na korisnike i članstvo:

 • djeca
 • mladi
 • darovita djeca i mladi
 • građani
 • učenici
 • studenti
 • volonteri

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge:

 • održavanje i organiziranje tematskih radionica, predavanja, diskusija, izložbi, smotri, seminara, tribina i sličnih programa,
 • prikupljanje pisanih i drugih materijala, organiziranje pismene i elektroničke arhive,
 • rad s mladima,
 • praćenje i proučavanje literature, publicistike, tehnika, tehnologija i novih medija,
 • suradnja s drugim udrugama, organizacijama i institucijama,
 • učešćem na domaćim i međunarodnim turnirima, natjecanjima, skupovima, kongresima i konvencijama od interesa za Udrugu,
 • dodjeljivanjem godišnje nagrade,
 • izradom i održavanjem internetskih stranica Udruge,
 • organiziranjem izvanškolskih i izvannastavnih oblika znanstvenog i kulturnog opismenjivanja, osposobljavanja i stvaralaštva, te drugih oblika promicanja kulture i znanosti, temeljenih na dobrovoljnom okupljanju mladih,
 • poticanjem, podupiranjem i ostvarivanjem programa i aktivnosti na razvijanju, primjeni i popularizaciji znanstvenih postignuća,
 • izrada i izdavanje časopisa, knjiga, brošura, audio–vizualnih i novomedijskih djela.


Gospodarske djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge:

 • Održavanje i organiziranje konvencija i manifestacija koje sadrže tematske radionice, predavanja, diskusije, izložbe, tribine i sl.
 • Održavanje međunarodnih konvencija i manifestacija
 • Izdavačka djelatnost